Aanbod voor organisaties

Bezoekmannen en bezoekvrouwen

Het project Bezoekmannen & bezoekvrouwen van de Bibliotheek Oostland is er voor organisaties die het moeilijk vinden om te communiceren met anderstaligen. Zij kunnen een beroep doen op de inzet van een bezoekman of –vrouw als intermediair bij zowel individuele contacten als bij groepsactiviteiten.

Bezoekmannen en –vrouwen zijn geen hulpverleners of tolken. Het zijn vrijwilligers die helpen om de communicatieproblemen met anderstaligen uit de weg te ruimen. Ze zorgen voor verbinding tussen de organisatie en anderstalige.

Een bezoekman of bezoekvrouw kan worden ingezet bij:

  • contactlegging
  • verbeteren of op gang brengen van communicatie
  • geven van achtergrondinformatie of voorlichting
  • werving en activering voor een specifiek aanbod
  • meedenken en adviseren

Bezoekmannen en -vrouwen komen bij voorkeur op huisbezoek bij mannen of vrouwen met dezelfde afkomst of dezelfde taal. Tijdens dit bezoek wordt geïnventariseerd welke knelpunten, behoeften en wensen er zijn. Dit kan gaan om verzoeken voor activiteiten, informatie of hulpvragen.

Als er een vraag is vanuit een organisatie om bij de mensen thuis een kijkje te nemen, gaat de bezoekman of -vrouw naar het huis om een gesprek te voeren met de anderstalige.

Beroep doen op een bezoekman of -vrouw?

Een organisatie die een beroep een wil doen op een bezoekman of bezoekvrouw neemt contact op met de projectcoördinator. Geef bij aanvraag aan wanneer er een bezoekman of –vrouw nodig is, welke taal deze moet spreken en wat de situatie is waar de bezoekman of –vrouw bij moet helpen. Het contact tussen de bezoekmannen en bezoekvrouwen verloopt altijd via de projectcoördinator.

Contactpersoon 
Muhammad Ali
06 49 96 49 00
m.ali@bibliotheekoostland.nl

Schoolmaatjes ONS

Schoolmaatjes ONS is actief in de gemeente Lansingerland.

Wat doet de Schoolmaatjes ONS?
Schoolmaatjes ONS (bruggenbouwers tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School) is een initiatief waarbij vrijwilligers als bruggenbouwer nieuwkomers twaalf maanden ondersteunen om de communicatie en samenwerking met school te verbeteren. Deze werkwijze blijkt een positief effect te hebben op het onderling begrip tussen school en ouders, de gelijkwaardigheid tussen ouders en school en de ontwikkeling van de kinderen, zowel op cognitief vlak als sociaal-emotioneel. Schoolmaatjesprojecten bevorderen het werkplezier van de onderwijsprofessionals en de integratie van ouders in de Nederlandse samenleving.

Meer informatie

De VoorleesExpress

De VoorleesExpress Oostland ondersteunt de taalontwikkeling van kinderen tussen 2 en 8 jaar, verrijkt de taalomgeving thuis en stelt ouders in staat om de taalontwikkeling van hun kinderen op hun eigen manier te stimuleren. Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme omgeving.

De (getrainde) vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het dagelijks leven.

Hoe doet de VoorleesExpress dat?

  • Gedurende twintig weken komt er wekelijks een voorlezer bij een gezin thuis om de kinderen voor te lezen en op andere manieren actief bezig te zijn met de Nederlandse taal.
  • Het gezin en de voorlezer worden begeleid door een coördinator en zoeken samen naar een manier van voorlezen die bij het gezin past.
  • Er wordt tenminste één ouder actief betrokken bij het voorlezen en het gezin maakt ook kennis met de bibliotheek.
     

Meer informatie

Ben je een professional en ken je een gezin met kinderen van ca. 2 tot en met 8 jaar waar sprake is van een taalachterstand en ouders wel wat hulp kunnen gebruiken bij het aanbieden van een rijke taalomgeving? Neem dan voor meer informatie contact op met de projectleider van de VoorleesExpress Oostland: voorleesexpress@bibliotheekoostland.nl

Een gezin aanmelden voor de VoorleesExpress
Alleen onderwijsinstellingen of andere toeleiders kunnen een gezin aanmelden. Gezinnen kunnen niet zichzelf aanmelden.
Staat uw organisatie nog niet genoemd als toeleider, neem dan contact op met de projectleider van de VoorleesExpress: voorleesexpress@bibliotheekoostland.nl
 

Klik hier voor meer informatie

Contact

Taalhuiscoördinator Lansingerland