Aanbod voor bedrijven

Taal en Werk

Een taalontmoeting geheel in het teken van het vinden van werk of het behouden van werk, waarbij de benodigde vaardigheden geoefend en aangeleerd worden. Dit wordt gedaan met behulp van onder andere de methode Werk ze! en kennis van deskundige.

Deze taalontmoeting kan ook intern plaatsvinden bij een bedrijf en is maatwerk. Samen met het bedrijf wordt gekeken naar welke ondersteuning gewenst is. Dit kan zijn algemene taalontwikkeling, maar ook kan er gewerkt worden met nieuwsbrieven of andere zakelijke taaluitingen waar medewerkers zich in kunnen bekwamen.

Vanuit het project Taal en Werk wordt momenteel taalondersteuning aangeboden bij twee bedrijven binnen Oostland, Plantenkwekerij Leo Ammerlaan in Bleiswijk en Distributiecentrum Ahold Delhaize in Delfgauw.

Ahold Delhaize

Najaar 2015 is er landelijk contact gelegd door de Stichting Lezen & Schrijven met Ahold Delhaize over hoe medewerkers geholpen kunnen worden om zichzelf te ontwikkelen op het gebied van taal. Als gevolg van het contact is in januari 2016 in Delfgauw bij het distributiecentrum een pilot gestart om te kijken of het werkt om op de werkplek, aansluitend aan een werkshift, geholpen te worden met het verbeteren van de taal.

De pilot is goed verlopen en in januari 2017 zijn wederom twee groepen gestart met een traject waarbij vrijwilligers de ondersteunen bij onderwerpen die op eigen verzoek van de werknemers zijn gekozen.

Plantise (Plantenkwekerij Leo Ammerlaan)

Sinds begin 2017 zijn vier groepjes met taalontmoetingen actief bij het bedrijf. Vrijwilligers ondersteunen de werknemers bij de taal die binnen het bedrijf wordt gebruikt, zoals nieuwsbrieven en bij het voorbereiden van het maandelijkse werkoverleg.

De directeur tijdens de evaluatie van de taalontmoeting: “Het feit dat ik nu een telefoongesprek met mijn werknemer kan voeren, zonder tussenkomst van een van zijn kinderen als tolk, spreekt boekdelen”.

Plantenkwekerij Leo Ammerlaan is per 1 oktober 2019 gefuseerd met Plantenkwekerij Van der Lugt en de Grow Group en gaat nu verder onder de naam Plantise.

Het feit dat ik nu een telefoongesprek met mijn werknemer kan voeren, zonder tussenkomst van een van zijn kinderen als tolk, spreekt boekdelen.

— John Ammerlaan, eigenaar Plantenkwekerij Leo Ammerlaan

Bedrijven die interesse hebben in ‘Taal en Werk' kunnen contact opnemen met

taalhuis@bibliotheekoostland.nl