SBJ SamenSterk

SBJ SamenSterk De Bibliotheek Oostland vormt samen met de Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) en Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland (STJJMH) het samenwerkingsverband SBJ SamenSterk. Door samen activiteiten te organiseren en projecten te ontwikkelen bereiken we verschillende doelgroepen die elkaar kunnen versterken. Samen staan we sterker.

SBJ SamenSterk

SBJ SamenSterk staat voor een sterkere samenleving in Pijnacker-Nootdorp. SBJ SamenSterk zet zich dagelijks in voor jong en oud en in elk deel van Pijnacker-Nootdorp. Dit doet SBJ SamenSterk door het gezamenlijk organiseren van activiteiten en het bieden van ondersteuning bij (burger)initiatieven in de samenleving. SBJ SamenSterk wil samen met de inwoners van Pijnacker-Nootdorp een gemeente maken waar je alle kansen krijgt om je te ontwikkelen. Een gemeente waar je met plezier en in verbinding met anderen woont. Een gemeente waar we elkaar verleiden tot meedoen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van SBJ SamenSterk