FAQ Jeugd en Jongeren

Foto van moeder en dochter achter een laptop

Hoe duur is een schoolpas, kunnen we als school ook collecties lenen in de bibliotheek, hoe krijg ik mijn kind aan het lezen? Hieronder geven we antwoorden op veelgestelde vragen.

LEERKRACHTEN

Hieronder een overzicht van veelgestelde vragen door leerkrachten.

We willen graag specifieke boeken uit de bibliotheek lenen in een bepaalde periode. Hoe regelen we dat?


Dit kan met een school- of groepspas. 

 • Met de hoofdpas kunnen in totaal 50 boeken geleend worden voor 6 weken (en na die periode eventueel verlengd).
 • Met de groepspas kunnen in totaal 30 boeken geleend worden voor 6 weken (en na die periode eventueel verlengd).

Het is handig om de schoolpas in de bibliotheek te laten, zodat die altijd beschikbaar is wanneer iemand voor de school boeken wil lenen.

Hoe moet ik boeken die zijn uitgeleend reserveren?


Als boeken uitgeleend zijn (dus niet in de bibliotheek aanwezig), kun je met het school- of groepsabonnement zonder kosten de gewenste boeken reserveren via de Wise-app of de catalogus op onze website. Om iets te reserveren doorloop je de volgende stappen:

 1. Zoek via de catalogus de gewenste titel.
 2. Klik op Reserveer.
 3. Hou de bibliotheekpas bij de hand voor het lidmaatschapsnummer. Dit nummer geeft samen met het wachtwoord toegang tot Mijn Bibliotheek.
 4. Klik daarna op aanmelden.
 5. Vervolgens kun je kiezen in welke vestiging je de reservering wilt afhalen.
 6. Klik nogmaals op reserveren.
 7. Je krijgt dan de bevestiging dat deze titel voor jullie is gereserveerd.
 8. In ‘Mijn reserveringen’ in het menu van selfservice kun je checken welke reserveringen openstaan en wat de status is (“Staat voor u klaar” of “In behandeling”).
 9. Als de boeken kunnen worden opgehaald, wordt daar een bericht over gestuurd via het mailadres dat aan de pas hangt waarmee de reservering wordt gemaakt. We raden aan dit ook zelf in de gaten te houden (zie punt 8).
 10. Gereserveerde boeken die binnenkomen, worden maximaal 8 dagen op de reserveerplank gehouden.

Hoe duur is een schoolpas, hoeveel materialenkunnen we lenen en hoe lang mogen we ze houden?


Alle informatie over onze abonnementen kun je hier vinden.

('Instellingen' en 'Groepspas'; per school is 1 instellingspas nodig, aantal aanvullende groepspassen is naar eigen keuze)

Kan de leentermijn verlengd worden?

 • De leenperiode kan via de website tweemaal met zes weken gratis verlengd worden.
 • Telefonisch en bij de balie reserveren is ook mogelijk en kost € 1,50.
 • Als een titel is gereserveerd door iemand anders, kan die niet verlengd worden.

Hoe verleng ik geleende titels via de website?


Je kunt geleende materialen eenvoudig zelf verlengen:

 1. Log in bij Mijn Bibliotheek.
 2. Houd de bibliotheekpas bij de hand voor het lidmaatschapsnummer. Dit nummer geeft samen met het wachtwoord toegang tot Mijn Bibliotheek ('Uw gegevens'). Klik daarna op aanmelden.
 3. Klik op 'Wat heb ik thuis? - Verlengen'. Hier vind je een overzicht van de materialen die op de pas geleend zijn (met de datum waarop het geleend is en de uiterste inleverdatum).
 4. Achter de materialen die je kunt verlengen staat een vinkje. Alle aangevinkte materialen worden verlengd als je klikt op 'Verleng aangevinkte materialen'. Je kunt ook een selectie maken in de te verlengen materialen (verwijder het vinkje door erop te klikken).
 5. Je krijgt vervolgens een overzicht van de verlengde materialen en de nieuwe inleverdatum.
 6. Als iets niet verlengd kan worden (bijvoorbeeld omdat het is aangevraagd door iemand anders) geeft de computer dit aan.

Is het mogelijk dat de bibliotheek een collectie voor ons regelt?


Dit kan alleen door gebruik te maken van de BoekToer-service van ProBiblio. Wat BoekToer inhoudt, wat de kosten zijn en hoe het precies in zijn werk gaat, wordt op deze pagina uitgelegd.

Wij adviseren ruim op tijd collecties te reserveren!

Kunnen we met groepen de bibliotheek bezoeken?


Ja, dat kan. Er zijn twee opties:

 • Een bibliotheekbezoek via ons Cultuurmenu (groep 3 en 4)
  Wat kun je allemaal in de bibliotheek vinden en waar? We lezen voor, doen een zoekspel en er is tijd om boeken uit te zoeken (en eventueel mee naar school te nemen op de schoolpas). Aan dit bezoek zijn kosten verbonden.
  Meer informatie over het Cultuurmenu is te vinden op de pagina Primair Onderwijs
 • Klassikaal lenen
  Het is mogelijk om met een klas tijdens openingsuren naar de bibliotheek te komen en boeken uit te zoeken met z'n allen. Hier zijn geen kosten aan verbonden, er is alleen een instellings- en/of groepspas nodig. Er dient eerst telefonisch een afspraak gemaakt te worden met de lokale bibliotheek. Op verzoek kan de eerste keer een korte rondleiding gegeven worden. Vermeld dit bij het maken van de afspraak.

Kan de bibliotheek helpen met het verbeteren van onze schoolbibliotheek?


Jazeker!

 • Oriënterend gesprek (geen kosten)
  We maken een afspraak voor een gesprek op school - bij voorkeur met iemand van het MT en de lees- (of taal-)coördinator - om te horen wat het doel is met de schoolbibliotheek: willen jullie een volwaardige collectie, zetten jullie vooral in op leesplezier, willen jullie registreren en monitoren wat er gelezen wordt, komt er een structureel budget voor de collectie en heeft of krijgt de leescoördinator uren om in te zetten op leesbevordering?
 • Quickscan (geen kosten)
  Indien gewenst komt een specialist een QuickScan doen van de huidige situatie. Ze beoordeelt de bestaande collectie en geeft advies over saneren, aanschaf en beheer. Het is daarbij belangrijk dat er een breed draagvlak is binnen het hele team.
 • SchoolWise
  Een eventuele volgende stap is schoolWise: een compleet en eigentijds systeem voor het beheren en zichtbaar maken van de eigen schoolbibliotheek. Het biedt de mogelijkheid om kinderen in contact te brengen met leesboeken en betrouwbare informatie. Hiervoor wordt een samenwerkingscontract opgesteld met de bibliotheek en er zijn jaarlijks terugkerende kosten aan verbonden.
  SchoolWise vrijblijvend uitproberen? Dat kan.

  > Inlog voor leerling
  Gebruikersnaam: cora789
  Wachtwoord: cora789

  > Inlog voor docent
  Gebruikersnaam: juffie03
  Wachtwoord: juffie03

Meer weten? Neem dan contact op met Tanja Verspeek (t.verspeek@bibliotheekoostland.nl)

OUDERS

Hieronder een overzicht van veelgestelde vragen door ouders.

Hoe krijg ik mijn kind aan het lezen?

 • Voorlezen
  Ouders kunnen het leesgedrag van hun kind positief beïnvloeden door het al vanaf een paar maanden oud voor te lezen. Bij dreumesen (tot tweeënhalf jaar) gaat het vooral om korte verhaaltjes en ‘labelen’: plaatjes in boeken aanwijzen, benoemen en bespreken. Peuters en kleuters begrijpen al wat complexere, langere verhalen. Voor hen is het bovendien leerzaam om een gesprek over het boek aan te gaan. Stel je kind vragen over het verhaal en laat je kind voorspellen hoe het verder gaat: wie woont er in het hol? Waarom is de haas verdrietig? Wie komt hem helpen? Denk je dat dat gaat lukken?

  Stop niet met voorlezen zodra het kind zelf kan lezen. Onderzoek toont namelijk aan dat het goed is voor de taalontwikkeling om ook oudere kinderen die al zelf kunnen lezen regelmatig voor te lezen. Zo kan dit de woordenschat van het kind vergroten. Ook kun je zware thema’s bespreekbaar maken, zoals pesten of het sterven van een grootouder. Bovendien lopen de interesses van kinderen niet altijd synchroon met hun leesniveau. Dit geldt vooral voor beginnende lezers. Zo zijn de verhaallijnen op AVI-niveau M3 vaak erg eenvoudig. Sommige kinderen vinden dit saai en dat is niet bevorderlijk voor het leesplezier. Ouders kunnen hierop inspelen door complexere verhalen voor te lezen waar het kind qua leesvaardigheid nog niet aan toe is.

 • Samen lezen
  Als een kind in de fase zit waarin het zelf leert lezen, kun je als ouder tijdens het voorlezen af en toe de tekst aanwijzen zodat het kind kan meelezen. Daarnaast kan het kind zelf stukjes voorlezen om te oefenen. Theaterleesboeken – boeken waarbij twee lezers afwisselend een passage hardop voorlezen en zo een soort toneelstuk opvoeren – zijn hiervoor bij uitstek geschikt.

 • Geef het goede voorbeeld
  Ouders beïnvloeden het leesgedrag van hun kind – veelal onbewust – door zelf veel te lezen. Kinderen nemen dit namelijk waar als ‘kennelijk’ gewenst gedrag en spiegelen zich hieraan. Houd je van lezen, maar kom je hier (te) weinig aan toe? Wees je hier dan van bewust. Probeer wat vaker je telefoon of laptop weg te leggen en pak een boek.

 • Stimuleer verschillende leesactiviteiten
  Onderzoek toont aan dat – naast voorlezen – praten over boeken, boeken cadeau geven en een bezoek aan de boekhandel en bibliotheek het leesgedrag en de leesmotivatie stimuleren.

 • Vrije boekkeuze
  Laat je kind zelf boeken uitkiezen in de bibliotheek of boekwinkel. Als een boek goed aansluit bij de interesses van het kind, beleeft het meer leesplezier. Wil je voor je bezoek aan de winkel of bibliotheek vast wat titels noteren? Op de website van Jeugdbibliotheek zijn boeken geordend op leeftijd en onderwerp. Houdt je negenjarige zoon bijvoorbeeld van voetbal? Dan vind je daar een geschikte boekenlijst met dit onderwerp.

Bron: Onderwijsconsument.nl (Rosalie Anstadt)

Als in een boek geen AVI-niveau wordt aangegeven, hoe weet je dan of het boek niet te moeilijk is nog?


Zodra kinderen beter gaan lezen, is het niet noodzakelijk meer dat ze alleen maar boeken lezen die binnen het 'keurslijf' van het AVI-systeem geschreven zijn. Ook niet wanneer ze nog niet AVI-uit zijn.

Te makkelijke boeken (leestechnisch) bestaan niet als het om leesplezier gaat, maar te moeilijke boeken uiteraard wel. Een te moelijk boek kiezen gaat ten koste van het leesplezier. Het kind moet dan te vaak stoppen om woorden te ontcijferen of de betekenis hiervan te achterhalen en dat werkt demotiverend.

Hoe check je nou of je een boek al aankan?

Vijfvingertest

 • Het kind kiest een pagina voorin het boek en leest deze stil voor zichzelf. Als het begint te lezen, houdt het vijf vingers omhoog.
 • Wanneer het een woord tegenkomt dat het met moeite kan lezen, doet het een vinger naar beneden. 
 • Als voor het einde van de bladzijde alle vingers naar beneden zijn, is het boek waarschijnlijk nog te moeilijk voor het kind.

Mijn kind is zowel dyslectisch als hoogbegaafd. De boekjes die worden aangeraden zijn te kinderachtig. Hebben jullie tips?

 
 • Lid worden van Superboek (gesproken boeken). Je kunt luisteren naar verhalen op een telefoon of tablet binnen eigen interesse en niveau.
 • Informatieve boeken, zoals Wist je dat? en Lees en Weet van Zwijsen.
 • Lees veel voor in boeken die het kind qua leesniveau nog niet aankan, maar qua begrip wel.
 • Tijdschriften zoals Freek en National Geographic Junior.
 • Strips. Veel kinderen krijgen leeskriebels van Geronimo en Donald Duck.
 • Yoleo (karaokelezen). Met Yoleo verdien je leespunten die je kunt gebruiken om een virtuele kamer in te richten. Lezen met Yoleo is ook makkelijk doordat de tekst wordt getoond en voorgelezen. Proberen? Binnen de muren van de bibliotheek kunnen kinderen naar de homepage van Yoleo gaan. Alle boeken zijn daar te lezen zonder in te loggen met een Yoleo-account. Het lezen zonder inlog is bedoeld om de kinderen kennis te laten maken met Yoleo. Bevalt het lezen met Yoleo, dan kunnen ze een account aanmaken en dit koppelen aan hun jeugd-bibliotheekpas. Volg de instructies op deze pagina.
 • Maak gebruik van www.jeugdbibliotheek.nl, en laat het kind bijvoorbeeld eens naar luisterboeken luisteren.
 • Oefen thuis niet teveel (bijvoorbeeld door rijtjes te lezen of technisch te oefenen) maar zet in op interesse en leesplezier. Juist daar zijn luisterboeken ook heel geschikt voor.
 • Maak op school gebruik van korte informatieve, rijke teksten. Bijvoorbeeld op de website van https://www.natgeojunior.nl/weetjes/ (Wilde Weetjes).
   

Staat je vraag er niet tussen, stel hem dan via dit contactformulier