ANBI, IBAN gegevens en Raad van Toezicht

ANBI gegevens

 • De Bibliotheek Oostland is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit wordt ook wel ANBI genoemd. De regering stimuleert giften aan culturele instellingen. Een gift aan de bibliotheek kan daardoor extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting.
 • Directeur / Bestuurder mevr. P.J. Togni

 • Leden van de Raad van Toezicht:
  De heer A. van Steensel (voorzitter)
  De heer J. Boele (vice-voorzitter)
  De heer J.L.G. Mensink
  Mevrouw S.M.A. van der Eijk - Olsthoorn
  Mevrouw H.C. van Weele-van ‘t Hof
  De heer S.S. Blom
 • IBAN bibliotheek: NL85INGB0006023354
   
 • IBAN iDeal bibliotheek: NL09INGB0006056926

 • Fiscaal nummer: 821761158

 • BTW nummer: NL821761158B01

 • KvK nummer Bibliotheek Oostland: 27365754

 • Beloningsbeleid: CAO Openbare Bibliotheken

 • Doelstelling: zonder winstoogmerk verzorgen van de openbare biblotheekvoorziening
  in de gemeente Lansingerland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp, onder meer
  omvattende culturele vorming, informatievoorziening, educatie en ontspanning.