Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) voor jongeren

Gepubliceerd op: 29 augustus 2023 17:00

Op woensdag 16 augustus is er voor de eerste keer een IDO spreekuur gehouden speciaal voor jongeren in de vestiging Nootdorp, CulturA & Zo. Dit plan is ontstaan naar aanleiding van een ontmoeting tussen een begeleider van een Fasehuis in Nootdorp en onze IDO-coördinator Aleksandra Pavlović,

Het Fasehuis is een kleinschalige woonvoorziening met tijdelijke woonbegeleiding en fungeert als tussenstation naar zelfstandig wonen. Je kunt daar wonen als het beter is dat je (tijdelijk) niet thuis woont. Met gespecialiseerde begeleiding ontwikkel je mogelijkheden om zelfstandig te worden. Hierbij staat het ontdekken en gebruik maken van jouw eigen kunnen voorop.

Dit sluit mooi aan op de dienstverlening die de bibliotheek al biedt. Zowel op het vlak van taalontwikkeling als het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Als eerste opstap naar hulp is er het Informatiepunt Digitale Overheid. Hier kan iedereen terecht met vragen over alle zaken die je voor de landelijke of lokale overheid online moet regelen. Meestal wordt gedacht dat vooral ouderen hier hulp bij nodig hebben. In de praktijk blijkt dat juist ook jongeren vaak de weg naar officiële instanties niet goed weten te vinden.

Het werd tijd om speciaal iets voor deze doelgroep, jongeren tussen 15 en 19 jaar, te organiseren.
Na een rondleiding door het prachtige pand, gingen ze in gesprek met IDO vrijwilligster Mariëlle die veel verteld heeft over je rechten en plichten als je 16 of 18 wordt. Zo weten ze nu de speciale website te vinden voor jongeren met informatie over het regelen van digitale overheidszaken - Digidingen-desk.nl. Er is ontzettend veel dat je moet en kunt regelen met de digitale overheid, zoals loonheffing, studiefinanciering of zorgtoeslag aanvragen, terugvragen van inkomstenbelasting, donorregistratie en nog veel meer.
Ook het belang van je eigen thuisadministratie op orde houden en het voorkomen van schulden werd door Mariëlle toegelicht.

Bovendien hebben de bezoekers CulturA & Zo ontdekt als warme plek waar je kunt ontspannen en ontmoeten. Ze hebben gelijk bibliotheek pasjes ontvangen en een van hen heeft zich voor de toneellessen ingeschreven. Al met al kunnen we dit een succes noemen. De plannen zijn in de maak om deze informatiebijeenkomsten vaker te organiseren, ook in samenwerking met partnerorganisaties.

Als het even niet lukt of je hebt gewoon vragen, dan kun je altijd bij de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in de Bibliotheek Oostland terecht voor gratis hulp. Iedereen is welkom om vragen te stellen over DigiD, websites van de overheid, moeilijke brieven en nog veel meer.

digidingen-desk.nl

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)