Team4Talent

Team4Talent Cultuur

Kunst en Techniek

Ontwikkeling van creativiteit, vaardigheden en kennis over kunst.

Drama en Muziek

Expressiemogelijkheden en ontwikkeling van muzikale vaardigheden.

Taal en Media

Leesbevordering en ontwikkeling van mediawijsheid.

Cultuurmenu

Het Cultuurmenu van Bibliotheek Oostland heeft voor basisscholen in Pijnacker-Nootdorp een extra rubriek Cultuureducatie. Bekijk hier het menu voor het komende schooljaar.

Naar het Cultuurmenu

Talententuin

In de Talententuin komen talenten tot bloei. Kinderen kunnen hun creativiteit volledig ontplooien tijdens de workshops die worden aangeboden in de BSO.

Naar de Talententuin

Pijnacker-Nootdorp neemt deel aan de ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’ (voorheen ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’). Met deze regeling wil het Rijk eraan bijdragen dat iedereen een leven lang met plezier kan sporten en bewegen. Ongeacht gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, financiële middelen, leeftijd of beperking. De regeling is onder andere gericht op het bevorderen van een inclusieve sport- en cultuurdeelname, het versterken van sport- en beweegaanbieders en het vergroten van het cultuuraanbod op scholen.