Het Taalhuis is voor alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Het Taalhuis biedt een toegankelijke plaats voor iedereen die hulp nodig heeft om zich de basisvaardigheden lezen, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal, of op zoek is naar een cursus in een moderne vreemde taal.

Heeft u vragen over taal? Wilt u lessen Nederlands vinden? Taalpunt Oostland helpt daarbij in vestiging Pijnacker en vestiging Berkel en Rodenrijs.

Heeft u interesse neem dan contact via het e-mailadres: taalhuis@bibliotheekoostland.nl
of met Kimberly Steenbergen 0645684590 (Gemeente Lansingerland)
of met Karlien van Bijnen 0649269589 (Gemeente Pijnacker-Nootdorp)  

Het Taalpunt

Het Taalpunt is het fysieke punt in de bibliotheek waar inwoners terecht kunnen voor informatie en advies over taal. Als je een vraag hebt over taal, graag een cursus wil volgen om je Nederlands te verbeteren en je weet niet welke, of informatie wil over het taalaanbod in de regio kun je terecht op de spreekuren. Onze taalvrijwilligers helpen je graag.

In vestiging Pijnacker zijn de spreekuren op:

 • woensdag van 14.00 tot 16.00 uur
 • vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

In vestiging Berkel en Rodenrijs is de spreekuur op:

 • dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
In vestiging Bergschenhoek (vergaderruimte in De Stander) is de spreekuur op:
 • donderdag van 09.00 tot 11.00 uur

In het Taalpunt staan ook diverse materialen: makkelijke leesboeken, cursusboeken voor de Nederlandse taal, woordenboeken, boeken over grammatica en taalspelletjes.

Bezoekmannen & bezoekvrouwen voor organisaties

Het project Bezoekmannen & bezoekvrouwen van de Bibliotheek Oostland is er voor organisaties die het moeilijk vinden om te communiceren met anderstaligen. Zij kunnen een beroep doen op de inzet van een bezoekman of –vrouw als intermediair bij zowel individuele contacten als bij groepsactiviteiten.

Bezoekmannen en –vrouwen zijn geen hulpverleners of tolken. Het zijn vrijwilligers die helpen om de communicatieproblemen met anderstaligen uit de weg te ruimen. Ze zorgen voor verbinding tussen de organisatie en anderstalige.

Een bezoekman of bezoekvrouw kan worden ingezet bij:
• contactlegging
• verbeteren of op gang brengen van communicatie
• geven van achtergrondinformatie of voorlichting
• werving en activering voor een specifiek aanbod
• meedenken en adviseren

Bezoekmannen en -vrouwen komen bij voorkeur op huisbezoek bij mannen of vrouwen met dezelfde afkomst of dezelfde taal. Tijdens dit bezoek wordt geïnventariseerd welke knelpunten, behoeften en wensen er zijn. Dit kan gaan om verzoeken voor activiteiten, informatie of hulpvragen.

Als er een vraag is vanuit een organisatie om bij de mensen thuis een kijkje te nemen, gaat de bezoekman of -vrouw naar het huis om een gesprek te voeren met de anderstalige.

Beroep doen op een bezoekman of -vrouw?
Een organisatie die een beroep een wil doen op een bezoekman of bezoekvrouw neemt contact op met de projectcoördinator. Geef bij aanvraag aan wanneer er een bezoekman of –vrouw nodig is, welke taal deze moet spreken en wat de situatie is waar de bezoekman of –vrouw bij moet helpen. Het contact tussen de bezoekmannen en bezoekvrouwen verloopt altijd via de projectcoördinator.

Contactpersoon
Karlien van Bijnen
06-49 269 589
k.vanbijnen@bibliotheekoostland.nl

Taalmaatjes

Taalmaatjes zijn er voor mensen die hun Nederlands willen verbeteren. Samen met een maatje (een Nederlands sprekende vrijwilliger) gaan zij voor een bepaalde periode wekelijks aan de slag met het oefenen van de Nederlandse Taal. De duur van de periode is afhankelijk van de vraag van de deelnemer, die kan soms heel specifiek zijn: gericht op een bepaalde vaardigheid of doel.

Samen spreek je af aan welke doelen jullie willen werken en hoe je dit gaat doen. Word je Taalmaatje, dan krijg je uiteraard ondersteuning. Taalmaatjes volgen de basistraining van Stichting Lezen & Schrijven en het Taalhuis organiseert regelmatig interessante bijeenkomsten, trainingen en workshops.

Taal voor thuis

Taal voor Thuis is een programma voor ouders van kinderen op de basisschool en de peuteropvang. De bijeenkomsten zijn voor ouders van de peuteropvang of de basisschool en vinden 20 weken lang elke week plaats op een locatie van de peuteropvang of een basisschool binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.

Vrijwilligers van het Taalhuis Oostland geven les aan ouders van de peuteropvang over de thema’s die de kinderen leren op de peuteropvang, zoals dieren, verkeer en huis. Tijdens de cursus leren ouders de taal van hun kind te stimuleren door bijvoorbeeld te oefenen met taalspelletjes of vragenstellen. Daarnaast heeft de cursus als doel om de ouderbetrokkenheid te vergroten. In Pijnacker-Nootdorp worden de lessen gegeven op de locaties van SkippyPePijN.

In Pijnacker-Nootdorp wordt in samenwerking met het ROC Mondriaan Taal voor Thuis gegeven op de basisschool. De ouders van de kinderen oefenen met het voeren van tienminutengesprekken of het helpen bij huiswerk. Ouders werken tijdens de cursus aan thema’s waar hun kinderen ook mee bezig zijn. Na Taal voor Thuis kunnen ouders desgewenst doorstromen naar taalcursussen om hun taalvaardigheid verder te ontwikkelen. Al naar gelang de animo wordt er op meerdere plekken gestart met Taal voor Thuis.

Heeft u interesse neem dan contact via het e-mailadres: taalhuis@bibliotheekoostland.nl of met Kimberly Steenbergen 0645684590 (Gemeente Lansingerland) of Karlien van Bijnen 0649269589 (Gemeente Pijnacker-Nootdorp)

Taalontmoetingen

Taalvrijwilligers begeleiden in duo’s groepjes van maximaal tien deelnemers in het beter lezen, schrijven, begrijpen en spreken van de Nederlandse taal. De vrijwilligers volgen voordat zij aan de slag gaan een basistraining van Stichting Lezen & Schrijven.

De taalontmoetingen vinden plaats in een aparte lesruimte. Op diverse dagdelen zijn er taalontmoetingen op verschillende taalniveau’s voor beginners en meer gevorderden. 

Taalvisite

Taalvisite is een project waarbij vrijwilligers voorlezen bij kinderen thuis in een taalarme omgeving. Het voorlezen wordt gedaan aan kinderen tussen de 2 en de 8 jaar. Vrijwilligers lezen 12 weken lang voor bij een kind thuis. De ouders worden bij het voorlezen betrokken, om hen op deze manier te stimuleren zelf ook voor te lezen aan hun kind. Door voor te lezen wordt de taalachterstand van de kinderen verkleind.

Taalcafé

Nieuwe mensen leren kennen, tevens je Nederlands oefenen? Het Taalcafé is een ontmoetingsplek voor iedereen die met taal bezig is, voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben en de taal graag beter willen spreken. Nederlanders en anderstaligen praten in groepjes over het thema van de ochtend, doen taalspelletjes en delen ervaringen.

Het Taalcafé is open op de eerste donderdag van de maand tussen 14:00 en 16:00 uur in het Sociaal Café Ontmoet! in Bergschenhoek, de laatste vrijdagochtend van de maand, van 9.30 tot 11.30 uur, in vestiging Pijnacker en op de derde vrijdag van de maand in vestiging Berkel en Rodenrijs, van 9.30 tot 11.30 uur. 
Je kunt binnenlopen hoe laat je wilt. Meedoen is gratis.

 • Bergschenhoek: Taalcafé

  Nieuwe mensen leren kennen, tevens je Nederlands oefenen? Het Taalcafé is een ontmoetingsplek voor iedereen die met taal bezig is.

  Van 14:00 tot 16:00

  Sociaal Café Ontmoet!

  do 07 dec

 • Berkel: Taalcafé

  Nieuwe mensen leren kennen, tevens je Nederlands oefenen? Het Taalcafé is een ontmoetingsplek voor iedereen die met taal bezig is.

  Van 09:30 tot 11:30

  Vestiging Berkel en Rodenrijs

  vr 15 dec

 • Pijnacker: Taalcafé

  Nieuwe mensen leren kennen en je Nederlands oefenen? Het Taalcafé is een ontmoetingsplek voor iedereen die met taal bezig is.

  Van 09:30 tot 11:30

  Vestiging Pijnacker

  vr 26 jan