Het Taalhuis is voor alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Het Taalhuis biedt een toegankelijke plaats voor iedereen die hulp nodig heeft om zich de basisvaardigheden lezen, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal eigen te maken.

Heeft u vragen over taal? Wilt u lessen Nederlands vinden? Taalpunt Oostland helpt daarbij in de vestigingen Pijnacker, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs.

Contact

Heeft u interesse neem dan contact via het e-mailadres: taalhuis@bibliotheekoostland.nl
of met Kimberly Steenbergen 0645684590 (Gemeente Lansingerland)
of met Karlien van Bijnen 0649269589 (Gemeente Pijnacker-Nootdorp)  

Het Taalpunt

Het Taalpunt is het fysieke punt in de bibliotheek waar inwoners terecht kunnen voor informatie en advies over taal. Als je een vraag hebt over taal, graag een cursus wil volgen om je Nederlands te verbeteren en je weet niet welke, of informatie wil over het taalaanbod in de regio kun je terecht op de spreekuren. Onze taalvrijwilligers helpen je graag.

In vestiging Berkel en Rodenrijs is het spreekuur op:

  • dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
In de vestiging Pijnacker, Buurt & Zo is het spreekuur op:
  • woensdag van 14.00 tot 16.00 uur
In vestiging Bergschenhoek, Ontmoet! is het spreekuur op:
  • donderdag van 09.00 tot 11.00 uur

In vestiging Pijnacker, Buurt & Zo is de spreekuur op:

  • vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

In het Taalpunt staan ook diverse materialen: makkelijke leesboeken, cursusboeken voor de Nederlandse taal, woordenboeken, boeken over grammatica en taalspelletjes.

Vanaf woensdag 4 oktober verhuist het spreekuur op woensdag naar onze vestiging Nootdorp, CulturA & Zo.

Bezoekmannen & bezoekvrouwen voor organisaties

Het project Bezoekmannen & bezoekvrouwen van de Bibliotheek Oostland is er voor organisaties die het moeilijk vinden om te communiceren met anderstaligen. Zij kunnen een beroep doen op de inzet van een bezoekman of –vrouw als intermediair bij zowel individuele contacten als bij groepsactiviteiten.

Bezoekmannen en –vrouwen zijn geen hulpverleners of tolken. Het zijn vrijwilligers die helpen om de communicatieproblemen met anderstaligen uit de weg te ruimen. Ze zorgen voor verbinding tussen de organisatie en anderstalige.

Een bezoekman of bezoekvrouw kan worden ingezet bij:
• contactlegging
• verbeteren of op gang brengen van communicatie
• geven van achtergrondinformatie of voorlichting
• werving en activering voor een specifiek aanbod
• meedenken en adviseren

Bezoekmannen en -vrouwen komen bij voorkeur op huisbezoek bij mannen of vrouwen met dezelfde afkomst of dezelfde taal. Tijdens dit bezoek wordt geïnventariseerd welke knelpunten, behoeften en wensen er zijn. Dit kan gaan om verzoeken voor activiteiten, informatie of hulpvragen.

Als er een vraag is vanuit een organisatie om bij de mensen thuis een kijkje te nemen, gaat de bezoekman of -vrouw naar het huis om een gesprek te voeren met de anderstalige.

Beroep doen op een bezoekman of -vrouw?
Een organisatie die een beroep een wil doen op een bezoekman of bezoekvrouw neemt contact op met de projectcoördinator. Geef bij aanvraag aan wanneer er een bezoekman of –vrouw nodig is, welke taal deze moet spreken en wat de situatie is waar de bezoekman of –vrouw bij moet helpen. Het contact tussen de bezoekmannen en bezoekvrouwen verloopt altijd via de projectcoördinator.

Contactpersoon
Karlien van Bijnen
06-49 269 589
k.vanbijnen@bibliotheekoostland.nl

Taal en werk

Een taalontmoeting geheel in het teken van het vinden van werk of het behouden van werk, waarbij de benodigde vaardigheden geoefend en aangeleerd worden. Dit wordt gedaan met behulp van onder andere de methode Werk ze! en kennis van deskundige.

Deze taalontmoeting kan ook intern plaatsvinden bij een bedrijf en is maatwerk. Samen met het bedrijf wordt gekeken naar welke ondersteuning gewenst is. Dit kan zijn algemene taalontwikkeling, maar ook kan er gewerkt worden met nieuwsbrieven of andere zakelijke taaluitingen waar medewerkers zich in kunnen bekwamen.

Vanuit het project Taal en werk wordt momenteel taalondersteuning aangeboden bij twee bedrijven binnen Oostland, Plantenkwekerij Leo Ammerlaan in Bleiswijk en Distributiecentrum Ahold Delhaize in Delfgauw.

Ahold Delhaize

Najaar 2015 is er landelijk contact gelegd door de Stichting Lezen en Schrijven met Ahold Delhaize over hoe medewerkers geholpen kunnen worden om zichzelf te ontwikkelen op het gebied van taal. Als gevolg van het contact is in januari 2016 in Delfgauw bij het distributiecentrum een pilot gestart om te kijken of het werkt om op de werkplek, aansluitend aan een werkshift, geholpen te worden met het verbeteren van de taal. De pilot is goed verlopen en in januari 2017 zijn wederom twee groepen gestart met een traject waarbij vrijwilligers de ondersteunen bij onderwerpen die op eigen verzoek van de werknemers zijn gekozen.

Plantenkwekerij Leo Ammerlaan
Sinds begin 2017 zijn vier groepjes met taalontmoetingen actief bij het bedrijf. Vrijwilligers ondersteunen de werknemers bij de taal die binnen het bedrijf wordt gebruikt, zoals nieuwsbrieven en bij het voorbereiden van het maandelijkse werkoverleg. De directeur tijdens de evaluatie van de taalontmoeting: “Het feit dat ik nu een telefoongesprek kan voeren, zonder tussenkomst van een van zijn kinderen als tolk, met mijn werknemer spreekt boekdelen”.

Bedrijven die interesse hebben in ‘Taal en werk” kunnen contact opnemen met Esther de Wit via E.dewit@bibliotheekoostland.nl of 0653615876
 

Taal voor thuis

Taal voor Thuis is een programma voor ouders van kinderen op de basisschool en de peuteropvang. De bijeenkomsten zijn voor ouders van de peuteropvang of de basisschool en vinden 20 weken lang elke week plaats op een locatie van de peuteropvang of een basisschool binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.

Vrijwilligers van het Taalhuis Oostland geven les aan ouders van de peuteropvang over de thema’s die de kinderen leren op de peuteropvang, zoals dieren, verkeer en huis. Tijdens de cursus leren ouders de taal van hun kind te stimuleren door bijvoorbeeld te oefenen met taalspelletjes of vragenstellen. Daarnaast heeft de cursus als doel om de ouderbetrokkenheid te vergroten. In Pijnacker-Nootdorp worden de lessen gegeven op de locaties van SkippyPePijN.

In Pijnacker-Nootdorp wordt in samenwerking met het ROC Mondriaan Taal voor Thuis gegeven op de basisschool. De ouders van de kinderen oefenen met het voeren van tienminutengesprekken of het helpen bij huiswerk. Ouders werken tijdens de cursus aan thema’s waar hun kinderen ook mee bezig zijn. Na Taal voor Thuis kunnen ouders desgewenst doorstromen naar taalcursussen om hun taalvaardigheid verder te ontwikkelen. Al naar gelang de animo wordt er op meerdere plekken gestart met Taal voor Thuis.

Heeft u interesse neem dan contact via het e-mailadres: taalhuis@bibliotheekoostland.nl of met Kimberly Steenbergen 0645684590 (Gemeente Lansingerland) of Karlien van Bijnen 0649269589 (Gemeente Pijnacker-Nootdorp)

We zoeken digitale slimmerds

Bibliotheek Oostland zoekt twee enthousiaste vrijwilligers die hun digitale kennis graag willen overdragen aan anderen die weinig of geen ervaring hebben met digitale hulpmiddelen. De Bibliotheek zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om deelnemers aan de cursus Klik & Tik de beginselen van computergebruik bij te brengen. Voor deze activiteit, altijd op de vrijdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur in de vestiging Pijnacker, staan twee vacatures open.

De cursus die bedoeld wordt heet ‘Klik & Tik’. Deze cursus biedt cursisten de mogelijkheid om computervaardigheden (verder) te ontwikkelen. Er wordt in kleine groepjes gewerkt zodat er voldoende ruimte is voor individuele aandacht. Elke week werken de cursisten in hun eigen tempo aan hun vaardigheden. Heb je affiniteit met computers, ben je geduldig en heb je zin om anderen iets te leren, dan zijn we op zoek naar jou!

Meer informatie opvragen en aanmelden kan bij Kimberly Steenbergen van de Bibliotheek Oostland via Kimberley Steenbergen of 06-45 68 45 90

Taalontmoetingen

Taalvrijwilligers begeleiden in duo’s groepjes van maximaal tien deelnemers in het beter lezen, schrijven, begrijpen en spreken van de Nederlandse taal. De vrijwilligers volgen voordat zij aan de slag gaan een basistraining van Stichting Lezen & Schrijven.

De taalontmoetingen vinden plaats in een aparte lesruimte. Op diverse dagdelen zijn er taalontmoetingen op verschillende taalniveau’s voor beginners en meer gevorderden. 

VoorleesExpress

De VoorleesExpress Oostland ondersteunt de taalontwikkeling van kinderen tussen 2 en 8 jaar, verrijkt de taalomgeving thuis en stelt ouders in staat om de taalontwikkeling van hun kinderen op hun eigen manier te stimuleren. Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme omgeving.

Taalmaatjes

Taalmaatjes zijn er voor mensen die hun Nederlands willen verbeteren. Samen met een maatje (een Nederlands sprekende vrijwilliger) gaan zij voor een bepaalde periode wekelijks aan de slag met het oefenen van de Nederlandse Taal. De duur van de periode is afhankelijk van de vraag van de deelnemer, die kan soms heel specifiek zijn: gericht op een bepaalde vaardigheid of doel.

Samen spreek je af aan welke doelen jullie willen werken en hoe je dit gaat doen. Word je Taalmaatje, dan krijg je uiteraard ondersteuning. Taalmaatjes volgen de basistraining van Stichting Lezen & Schrijven en het Taalhuis organiseert regelmatig interessante bijeenkomsten, trainingen en workshops.

Taalcafé

Nieuwe mensen leren kennen, tevens je Nederlands oefenen? Het Taalcafé is een ontmoetingsplek voor iedereen die met taal bezig is, voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben en de taal graag beter willen spreken. Nederlanders en anderstaligen praten in groepjes over het thema van de ochtend, doen taalspelletjes en delen ervaringen.

Het Taalcafé is open op

  • de eerste donderdag van de maand tussen 09.30 en 11.30 uur in vestiging Bleiswijk, 't Web,
  • de eerste zaterdag van de maand tussen 9.30 en 11.30 uur in vestiging Berkel en Rodenrijs,
  • de tweede vrijdag van de maand, van 9.30 – 11.30 uur in vestiging Nootdorp, CulturA & Zo,
  • de derde maandag van de maand in vestiging Berkel en Rodenrijs, van 19.30 tot 21.00 uur,
  • de derde zaterdag van de maand van 9.30 en 11.30 uur in vestiging Berkel en Rodenrijs,
  • de laatste vrijdag van de maand, van 9.30 tot 11.30 uur, in vestiging Pijnacker, Buurt & Zo.

Je kunt binnenlopen hoe laat je wilt. Meedoen is gratis. Aanmelden is niet nodig.