Zoals u wellicht via andere kanalen hebt vernomen, hebben enkele mensen met een onderwijsachtergrond het plan opgevat om, onder de vlag van de Stichting Bibliotheek Oostland, de Avond Academie Oostland op te richten.

Deze Avond Academie Oostland staat voor een cultureel en educatief programma, voor en door de inwoners van de gemeentes Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp.

In november 2017 gaat de academie van start met een pilot in de vorm van workshops en interactieve bijeenkomsten rond een thema. Het betreft vier dinsdagavonden. In maart 2018 een tweede serie.

In de maand mei vindt er onder de bewoners van Oostland een behoeftepeiling plaats welke workshops in de Avond Academie Oostland aangeboden zouden moeten worden. Tevens worden aanbieders van workshops uitgenodigd hun aanbod kenbaar te maken. Vervolgens wordt het aanbod voor het eerste jaar vastgesteld.

Het is de bedoeling dat deelnemers zelf hun lesprogramma gaan samenstellen. Voor het peilen van die leerbehoeften kunnen geïnteresseerden vanaf nu tot ongeveer september via een emailadres (zie onder) hun ideeën en wensen aangeven. Jan de Jong: “Gedacht wordt aan onderwerpen als Nederlandse Literatuur na 1980, taalcursussen en cultuur van landen, filosofie. Design, onderzoek en ontwerpen. Creatieve cursussen als: schilderen, beeldhouwen, fotograferen. Thema’s rond gezondheid,voeding, bewegen, Alzheimer, gezond ouder worden. Alles in de vorm van workshops en interactieve bijeenkomsten, vier weken één avond in de week in de maanden november en maart.

Wim de Roos: “We zijn nu zover dat we ook aanbieders en docenten, gastsprekers en workshopleiders zoeken. Mensen die kwaliteit kunnen leveren nodigen we uit om via het onderstaande emailadres hun interesse voor het geven van lessen, lezingen enzovoort kenbaar te maken. Met deze aanbieders willen we zo snel mogelijk in gesprek gaan. Het is overigens niet de bedoeling is om concurrerend te zijn met het bestaande aanbod in Oostland. Het dient daar aanvullend aan te zijn.”

Op dit moment kan er gecorrespondeerd worden met de initiatiefnemers, Wim de Roos en Jan de Jong: avondacademie@gmail.com.

Avond Academie Oostland Inventarisatie van uw wensen

Inventarisatie leerbehoefte en leeraanbod Avond Academie Oostland gaat van start!

Niet wat u zocht?

Was u op zoek naar het aanbod van computer- en tabletcursussen van SeniorWeb?

Of zocht u onze online cursussen van de Bibliotheek?