De inschrijfmogelijkheid voor de modules is gesloten. De balans is opgemaakt. Het aantal aanmeldingen valt helaas tegen. Dit maakt dat het ‘project Avond Academie Oostland’ in elk geval niet door kan gaan in de maand maart.
Mogelijk worden enkele modules doorgeschoven naar november. U wordt dan wederom benaderd. 

Vooralsnog vinden wij het als initiatiefnemers jammer voor u, voor de aanbieders, voor de medewerkers van de Bibliotheek en wel degelijk ook voor ons zelf. We hebben al zo veel plezier beleefd aan de eerste maand en aan de voorbereidingen. 

Het is op dit moment niet anders. Natuurlijk ontvangt u uw inschrijfgeld zo spoedig mogelijk (via de Bibliotheek) retour. 

Hopelijk tot ziens in november. 

namens de AAO,

Wim de Roos
Mieke Kerklaan
Jan de Jong

Eerste serie modules Avond Academie Oostland geslaagd!

In de maand november 2017 bestond het aanbod van de Avond Academie uit vier series modules voor elk vier maandagavonden:
1) Filosofie (de volmaakte mens);
2) Technologie en ethiek;
3) Meditatie en mindfulness;
4) Kunstgeschiedenis.
Maar liefst 102 geïnteresseerden namen deel aan deze serie, onder wie 11 leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
De deelnemers beoordeelden hun module gemiddeld als goed tot zelfs zeer goed. Daarnaast gaven zij de feedback dat de sfeer en entourage als prettig werden ervaren; 'het ontmoeten van soortgenoten met dezelfde interesse' en 'het inspirerend tot nadenken aangezet worden' kwamen meerdere malen terug op de evaluatieformulieren.

Nieuw aanbod modules Avond Academie Oostland in maart!

In maart keren twee van de vier modules terug: "filosofie" en “meditatie en mindfulness". In november zullen waarschijnlijk kunstgeschiedenis en technologie terugkeren.
Voor maart staan er, mede door de inbreng van de deelnemers uit november en door spontane, interessante aanbieders, drie nieuwe onderwerpen op het programma: kerkgeschiedenis, China en 'positieve mindset?’.

De data voor deze nieuwe serie zijn op de maandagen 5, 12, 19 en 26 maart.
 

Module: China opent haar deuren!

Door Hans Ligtenberg

Senior Lecturer Hogeschool InHolland
China-deskundige Agrarische Hogeschool InHolland Delft

China, 230 keer Nederland, met bijna 1,4 miljard inwoners, land met een enorme beschaving, met een rijke geschiedenis op de terreinen kunst en wetenschap en met een spectaculaire economische groei in de laatste decennia, opent met de woorden van de tiende president Xi Jinping haar deuren op weg naar 'een modern socialistisch land met duidelijk meer aandacht voor innovatie, voor de samenleving en voor het milieu...'

Interessant, maar wat weten we eigenlijk van China? En is het niet hoog tijd om meer kennis te nemen van wat China kenmerkt en te bieden heeft?

Programma
Week 1: Historie, politiek, grote keizers en leiders.
Week 2: Cultuur, verschillen en brillen oost en west, China begrijpen.
Week 3: Economie, historie, oost en west, China 2018 en 2050.
Week 4: Natuur, volken, belangen.

Module: Meditatie en mindfulness

Door Robert Douma en Denise Veldman

Bagage voor de dagelijkse praktijk, een manier van leven en denken.
De variatie van de theorie en de praktijk, vormgegeven door de twee deskundigen, staat garant voor introspectie, interactie en voor nieuwe inzichten en energie.

NB Dit is een introductieprogramma voor starters

Module: “Positieve Mindset?”

Door Erik Oosterhuis, Karel Ligtvoet en Wout Voorthuyzen
Een training voor een andere kijk op jezelf, je denken en voelen.

Een gevarieerd en interactief programma van vier maandagavonden met als rode draad de 'groei en ontwikkeling van de mens en zijn mindset'.
Hoe positief in het leven te staan, hoe om te leren gaan met angst en loslaten, hoe steeds meer te bevatten hoe het leven en het lichaam werken en hoe je optimaal eigenaar kunt zijn van het verloop van je leven.

Module: Kerkgeschiedenis, de kerkvaders en leiderschap

Door Ada van Gulik en Paul van Geest

Deze serie gaat over waarden, over 'vaders' die er tot op de dag van vandaag nog steeds zijn en toe doen, als voorbeeldige leermeesters voor een manier van leven. Deze serie gaat over leiderschap, over eigenaarschap en over het nemen van verantwoordelijkheid.

Programma
Week 1: Introductie ontstaansgeschiedenis van het christendom en de rol van de kerkvaders, door Paul van Geest.
Week 2: Uitwerking in beelden op de terreinen van geschiedenis, kunst en cultuur in deze periode, door Ada van Gulik.
Week 3: Kerkvader Augustinus, waarden en leiderschap, door Paul van Geest.
Week 4: Andere kerkvaders en hun leiderschap, door Ada van Gulik.

Inschrijving is gesloten

U kunt voor zowel een volledige module van vier avonden als voor één afzonderlijke avond.

NB Dit geldt niet voor de module Meditatie en mindfulness: hier kan alleen voor 4 avonden ingeschreven worden

Inschrijving voor een volledige module (€ 40,00):
Als bundel voor vier aaneensluitende maandagavonden en slechts voor één van de vijf modules. Reden hiervan is dat het totale aanbod in dezelfde maand en op dezelfde avonden plaatsvindt.

Inschrijving voor één avond van een module (€15,00):
Indien uw interesse uitgaat naar bijvoorbeeld een specifieke spreker of een bepaald onderwerp, dan bestaat de mogelijkheid om u aan te melden voor één avond. Deze kosten dienen contant op die avond voldaan te worden.

Algemene informatie

De vijf modules worden de komende twee maanden telkens door twee deskundigen nader uitgewerkt per workshopmodule van vier avonden.

LOCATIE
Alle modules worden gehouden op het Melanchthon te Bergschenhoek, De Zijde 3, 2662 EB Bergschenhoek.

BETALINGSWIJZE
De kosten voor een volledige module bedragen € 40, -- en dienen voldaan te zijn voor 1 maart a.s. U kunt online en aan de balie van de bibliotheekvestigingen betalen.
(Let op: op uw ticket staat alleen de datum van de eerste avond maar uw ticket geldt voor alle avonden)

Module: Filosofie, religie en spiritualiteit

Door Hubertus Bahorie en gastsprekers Kader Abdolah en Vinod Bhagwandin

Religie en spiritualiteit krijgen de laatste jaren een nieuwe plaats in onze samenleving. Vele kleine geloofsgemeenschappen zijn in opkomst. Nieuwkomers brengen ook hun eigen godsdienst en manier van denken mee. Een aantal religies lijkt te worden vervangen door een breed scala aan nieuwe levensbeschouwelijke impulsen. Is dat onrustbarend of juist kansrijk en uitdagend?

De vraag is nu wat het geheel van deze nieuwe impulsen, deze transitie, ons allen juist kan brengen....een positieve insteek.

Programma
Week 1
: Introductie met interactie op het thema, door Hubertus Bahorie.
Week 2: Spirituele visie, verschillende culturen en wereldbeschouwingen, door Vinod Bhagwandin.
Week 3: Wat verbindt mensen? Vanuit filosofie, mystiek en levenskunst op zoek naar nieuwe ethiek, door Hubertus Bahorie.
Week 4: De rol en invloed van de Islam in de Nederlandse samenleving, door Kader Abdolah. Een lezing en een dialoog.