VoorleesExpress in het kort

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. Vrijwilligers hebben sessies met een gezin. Je ontmoet elkaar thuis, ziet elkaar online of op een openbare plek. Samen met de ouders ga je lekker aan de slag met taal en (voor)lezen.