Terugblik: BoekStart in de Kinderopvang

Gepubliceerd op: 4 juni 2015 13:56

Feestelijke opening van BoekStart bij kinderdagverblijf Just Kiddies

Op 4 juni opende Bibliotheek Oostland in besloten kring de laatste locatie ‘BoekStart in de Kinderopvang’ bij Just Kiddies in Bleiswijk. Politica Astrid Oosenbrug knipte samen met Kikker en de kinderen het lint door.

Ineke van der Meijden van Bibliotheek Oostland gaf hierna een voorstelling met behulp van het vertelkastje aan de kinderen. Dit werd gevolgd door het dramaspel “Hoi, Pippeloi” door combinatiefunctionaris Joyce van de Merwe. De kinderen waren zeer onder de indruk. Vervolgens ondertekenden Bibliotheek Oostland en Just Kiddies een samenwerkingsovereenkomst.

BoekStart in de Kinderopvang is een vervolg op BoekStart voor baby’s, waarbij de bibliotheek in samenwerking met de kinderopvang een rijke en stimulerende leesomgeving creëert voor jonge kinderen van 0-4 jaar. De bibliotheek zorgt voor een aantrekkelijke leeshoek in de kinderopvang met een startcollectie geschikte boekjes. Ouders worden erbij betrokken, zodat er thuis ook meer voorgelezen wordt en zij bekend worden gemaakt met de mogelijkheden van de bibliotheek.

De pedagogisch medewerkers en voorleescoördinatoren worden momenteel getraind door Bibliotheek Oostland in interactief voorlezen en beleid. Voorlezen en leesbevordering krijgt zo een vaste plek in de kinderopvang. Dit alles wordt gerealiseerd door een bijdrage vanuit Rijkssubsidie, gemeenten en inzet van de bibliotheek.