Terugblik Workshop Mindfulness

Gepubliceerd op: 3 september 2013 16:48

Donderdag 2 september werd in de vestiging Berkel en Rodenrijs de workshop Mindfulness gegeven door Anita van Stralen. De middag was georganiseerd door DOEL Preventie en Welzijn Lansingerland.

Anita van Stralen, vanuit DOEL Preventie, geeft naast mindfulness ook interculturele trainingen. Er was een grote opkomst van 36 bezoekers.

Voor de pauze werd besproken wat mindfulness eigenlijk is: op een bewuste manier oplettend zijn, bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zonder te oordelen. Dat wil zeggen met mildheid naar jezelf toe. Er werden ook een aantal oefeningen gedaan. Na de pauze werd de koppeling met de zorgtaak, van mantelzorgers, gemaakt, waarbij aandacht werd besteed aan het tijd voor jezelf nemen en grenzen stellen. Tijdens de allerlaatste oefening moesten de bezoekers de activiteiten waar ze energie van krijgen en de activiteiten die energie vragen opschrijven. De balans hiertussen vinden is van grote waarde voor het welbevinden. Gedurende de gehele workshop werd er gelegenheid geboden tot het stellen van vragen.