De Week van Lezen en Schrijven

Gepubliceerd op: 24 augustus 2022 12:00

Op donderdag 8 september, internationale dag van de alfabetisering, begint de Week van Lezen en Schrijven.

Van 8 tot en met 14 september is er landelijk aandacht voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven rekenen en/of digitale vaardigheden en de vaak grote gevolgen die dat met zich meebrengt. Laaggeletterden begrijpen informatie niet goed en zijn hierdoor vaak minder zelfredzaam en minder sociaal actief dan geletterde mensen. Ook vinden laaggeletterden bijvoorbeeld minder snel een baan en hebben zij minder grip op hun geldzaken en gezondheid.

Donderdag 8 september is er een diner voor partners van de Bibliotheek Oostland om samen naar de aanpak van laaggeletterdheid in Pijnacker-Nootdorp te kijken en de hele week staan de activiteiten van het Taalhuis Oostland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven.

Het hele jaar door zet de bibliotheek zich in met activiteiten die moeite met lezen, schrijven en rekenen en/of digitale vaardigheden kunnen verhelpen.