Gratis speelgoed lenen!

Bibliotheek Oostland biedt gezinnen die het financieel niet makkelijk hebben, mede dankzij Stichting Leergeld, gratis een jaarabonnement aan van Speelotheek De Vlieger.

Stichting Leergeld wil dat alle kinderen een kans krijgen om te kunnen deelnemen aan activiteiten waardoor zij kunnen opbloeien en meer eigenwaarde kunnen ontwikkelen.

Speelgoed is niet voor iedereen makkelijk toegankelijk en met een abonnement op de speelotheek wordt dit toch mogelijk. Spel en speelgoed leveren een belangrijke bijdrage aan de cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling van het kind.

Een gezin kan worden aangemeld via de contactpersonen bij Taalhuis en VoorleesExpress. Ook een organisatie als Homestart kan een beroep doen op dit aanbod. Het abonnement verloopt automatisch na 1 jaar. Voorwaarde is dat naam en gegevens mogen worden doorgegeven aan Stichting Leergeld. Dit is niet voor reclamedoeleinden, maar om eventueel verdere hulp te kunnen bieden.

Voor meer informatie: r.hoofs@bibliotheekoostland.nl