Een website met actueel nieuws, onderwerpen en aanbod op het gebied van mediawijsheid.

Kinderen groeien op in een wereld vol media. Wat is de rol van de professional?

Dit lespakket leert leerlingen om te gaan met de mogelijkheden en risico's van internet.

Platform voor mediawijsheid-professionals, op initiatief van OCW en Jeugd en Gezin.

De overzichtspagina 'Media en mediaopvoeding' van de ouderscommunity Ouders Online.

Op deze site geven deskundigen antwoord op al uw vragen over kinderen en media.

Informatie en tips over veilig gebruik van internet en andere digitale toepassingen.  

Hoe kijk je kritisch naar informatie en hoe kun je goed gebruik maken van onder andere Google.

Een online gids vol recensies van nieuwe kindermedia: welke app past bij je kind.

Ondersteuning van professionals bij de mediaopvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar.

MediaMasters is een interactief mediawijsheidspel voor groep 7 en 8. MediaMasters biedt scholen een laagdrempelige en uitdagende manier om in de klas met mediawijsheid aan de slag te gaan.

Kinderen leren spelenderwijs over het eigen online gedrag en bewijzen hoe mediawijs ze zijn. Ze maken kennis met de mogelijkheden die media bieden en leren er kritisch mee om te gaan.

MediaMasters is een initiatief van Mediawijzer.net en heeft tot doel alle leerlingen in groep 7/8 een basisniveau mediawijsheid mee te geven.

Hoe kunnen leraren, leerlingen en ouders doelgericht gebruik maken van internet en sociale media.