Themakisten

In overleg met het leerkrachten van het Primair Onderwijs hebben we een aantal themakisten samengesteld die vooral bedoeld zijn om het leesplezier te vergroten. De kisten bevatten alleen boeken, geen speelleermaterialen.

Themakisten

Groep 1-4: Ridders en jonkvrouwen (41 boeken)
Groep 1-8: Beeldende Kunst (46 boeken; 27 titels)
Groep 5-6: Gevaarlijke dieren (41 boeken)
Groep 5-6: Stoere boeken (43 boeken)
Groep 7-8: Detectives (40 boeken)
Groep 7-8: Engelse leesboeken (deel 1 en deel 2; 80 boeken; 50 titels)
Groep 7-8: Geschiedenis (35 boeken)
Groep 7-8: Wetenschap en techniek (38 boeken)

Kosten: € 35,- per 6 weken 
(voor scholen die met Team4Talent meedoen i.p.v. tegen betaling: 1 uur)
schoolWisescholen: 3 kisten per jaar gratis indien ze het Pluspakket afnemen
Meer informatie of reserveren bij Tanja Verspeek, t.verspeek@bibliotheekoostland.nl