Gedichtenwedstrijd Bibliotheek Oostland

Op donderdag 28 januari start de Poëzieweek in Vlaanderen en Nederland met Gedichtendag. De week duurt tot en met woensdag 3 februari. Voorafgaand aan de Poëzieweek 2021 organiseert Bibliotheek Oostland een Gedichtenwedstrijd voor alle inwoners van gemeente Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Dit jaar is het thema ‘Samen’.

Thema: ‘Samen’

We leven in tijden van grote verschillen, het eigen gelijk, de een tegen de ander. Tegelijk is er ook saamhorigheid en zijn er verbindende initiatieven van onder uit, wereldwijd. Digitaal of op straat, stil of luidkeels, rond grote thema’s of kleinere, lokale projecten. En dat willen we in de kijker zetten met het thema ‘samen’. We vieren het samen-leven, samen-hangen, samen-zijn, samen-voegen, samen-stellen, samen-zitten, samen-werken, samen-lezen en samen-schrijven. Want samen kunnen we veel. Vanuit de eigenheid en het anders zijn van ieder individu.

Niet samensmélten dus, maar bruggen bouwen. Tegen individualisme en voor inclusie. Poëzie is al lang niet meer voorbehouden aan de dichter in de eenzame zolderkamer. Dichters vinden elkaar via festivals en digitale fora. Ze nemen een standpunt in, engageren zich. Denk maar aan De Eenzame Uitvaart, de Klimaatdichters, de Partij voor de Poëzie… Hun woorden rijgen zich aaneen en vormen een levensader die pulseert en het hart vormt van onze samenleving. Ze verbinden en voeden ons, inspireren en brengen samen.

Voel jij je geïnspireerd door het thema 'samen'? Stuur dan vóór vrijdag 22 januari 2021 je gedicht in via volwassenen@bibliotheekoostland.nl.

Reglement Gedichtenwedstrijd ‘Samen’ – Bibliotheek Oostland

Algemeen

 • Deelnemers kunnen tot uiterlijk 6 januari 2021 maximaal 2 gedichten inzenden naar volwassenen@bibliotheekoostland.nl onder vermelding van naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres.
 • Gebruik bij voorkeur een standaardletter van 11 punten.
 • De inzendingen zijn in de Nederlandse taal geschreven.
 • De inzendingen zijn niet eerder gepubliceerd of in eigen beheer uitgegeven en/of bekroond.
 • De inzender vrijwaart Bibliotheek Oostland van inbreuk op auteurs- en andere rechten: er mag dus uitsluitend eigen werk worden ingezonden en eventuele inbreuk op andermans rechten is voor rekening van de inzender.
 • Minimum deelnameleeftijd is 14 jaar.
 • Met het inzenden van het gedicht verkrijgt Bibliotheek Oostland publicatierecht.
 • Bibliotheek Oostland brengt bij voldoende kwaliteit een bundel uit, waarin een aantal gedichten worden opgenomen.
 • De beste inzendingen worden na afloop van de wedstrijd gepubliceerd op de website van Bibliotheek Oostland.
 • Inzenders zijn woonachtig in de gemeente Pijnacker-Nootdorp of Lansingerland.

Thema

 • Het thema voor de Gedichtenwedstrijd is: ‘Samen’.
 • Lengte: maximaal 33 regels (inclusief titel, witregels en naam van de dichter).

Jury

 • De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit Ron Labordus (tekstschrijver / oud-docent Nederlands), Anne-Marie Vermaat (auteur / communicatiedeskundige, Gerard van de Schootbrugge (auteur), Mark Boninsegna (auteur / gemeentedichter Lansingerland) en Neeske Fase (medewerker Bibliotheek Oostland).
 • Het oordeel van de jury is bindend.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Prijzen en prijsuitreiking

 • De hoofdprijs is een boekenbon van 100 euro, de tweede prijs is een boekenbon van 50 euro en de derde prijs is een boekenbon van 25 euro. Deze boekenbonnen zijn te besteden bij boekhandel Van Atten.
 • De prijsuitreiking is op donderdag 28 januari 2021 van 20.30 – 22.00 uur in CulturA & Zo, Dorpstraat 7 in Nootdorp, tijdens een feestelijke poëzieavond voor een klein publiek.
 • De deelnemers dienen bereid te zijn hun werk voor te lezen tijdens de poëzieavond met prijsuitreiking op 28 januari 2021.

Tenslotte

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Bibliotheek Oostland
 • Voor meer informatie: Neeske Fase, Bibliotheek Oostland n.fase@bibliotheekoostland.nl