Project “Op weg naar een mantelzorgvriendelijke gemeente!”

In november 2016 is het project ‘Op weg naar een mantelzorgvriendelijke gemeente’ van start gegaan. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het waarderen van mantelzorgers. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de keuze gemaakt om een extra impuls in de ondersteuning van mantelzorgers te geven in de vorm van een vernieuwend project. De netwerkorganisaties Stichting Welzijn Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) met het daarbij behorende Bureau Mantelzorgondersteuning, Bibliotheek Oostland en Stichting Jeugd-en Jongerenwerk Midden-Holland werken in dit project samen.

Stichting Jeugd- & Jongerenwerk Midden-Holland

Wanneer ben je mantelzorger?
Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Leeftijd maakt niet uit. Ook als je jong bent, kun je mantelzorger zijn voor bijvoorbeeld je vader, moeder, broertje of zusje

Bibliotheek Oostland

Wat wordt er voor mantelzorgers gedaan?
Het project ‘Op weg naar een mantelzorg vriendelijke gemeente bestaat uit zes deelprojecten. Het eerste was een startbijeenkomst, deze is al geweest. Het tweede betreft een aantal workshops in het deelproject ‘Meer kennis beter weerbaar’ georganiseerd door Bibliotheek Oostland. Digitale ondersteuning gericht op jonge mantelzorgers en aan hen activiteiten aanbieden wordt uitgevoerd door Jeugd- en Jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp. Van 6-11 november is er de Week van de Mantelzorg met recreatieve en informatieve activiteiten voor mantelzorgers. Bijzonder is het vijfde deelproject: 24 uurs mantelzorg gaat zorgen voor vervangende mantelzorg als de eigenlijke mantelzorg uitvalt. Het laatste deelproject heeft als doel heeft mantelzorg en mantelzorgers voortdurend in beeld te brengen.

Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp

Meer weten?
Wil je meer informatie of je aanmelden voor een workshop of activiteit? Neem dan telefonisch of via de mail contact op met Nelleke van Eck 015-3694430 n.vaneck@bibliotheekoostland.nl , Francis Bennis van Bureau Mantelzorg Ondersteuning (SWOP) 06-22470217 info@mantelzorgpijnacker-nootdorp.nl Ben je jong en weet je niet zeker of je mantelzorger bent? Neem dan contact op met Quint Wensveen van Jeugd- en Jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp quintwensveen@stjjmh.nl