Jeugdsport- en cultuurfonds in Oostland

Voor wie is het en waarom?

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds maken cultuur of sporten mogelijk voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Het gaat dan om kinderen uit gezinnen met lage inkomens. Het fonds wil voorkomen dat deze kinderen in een sociaal isolement raken. Er is daarom bewust gekozen voor activiteiten in teamverband. 

Jeugdsport- en Cultuurfonds in Pijnacker-Nootdorp

Wat voor soorten vergoedingen zijn er?
Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds Pijnacker-Nootdorp kennen twee soorten vergoedingen:

  • voor het lidmaatschap/contributie; en
  • voor de benodigde attributen.

Wilt u meer informatie?
Kijk op de website van de gemeente Pijnacker-Nootdorp of op www.jeugdsportfonds.nl of www.jeugdcultuurfonds.nl of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 015.

Jeugdsport- en Cultuurfonds in Lansingerland

Het Jeugd Cultuurfonds vergoedt de contributie en materiaalkosten voor kinderen die lid willen worden van een toneelclub, lessen willen volgen aan een muziekschool of een andere instelling voor actieve kunstbeoefening, tot een maximum van € 450,- per jaar.

Het Jeugd Sportfonds (JSF) vergoedt de contributie en materiaalkosten voor kinderen die willen sporten, tot een maximum van € 225,- per jaar.

Aanvragen

U kunt deze vergoeding aanvragen via een tussenpersoon, zoals een leraar, of hulpverlener. De tussenpersoon verzamelt de benodigde gegevens om voor u een aanvraag in te kunnen dienen. De vergoeding wordt rechtstreeks ontvangen door de vereniging of club. Kijk op www.jeugdcultuurfonds.nl voor meer informatie en voor een lijst met tussenpersonen in Lansingerland.

Let op: per jaar mag een kind slechts van één van de twee jeugdfondsen gebruik maken.