Vacature

Bibliotheek Oostland

Door het aflopen van de zittingstermijn van een van zijn leden ontstaat binnen de Raad van Toezicht van Stichting Bibliotheek Oostland per 1 januari 2021 een vacature.

Lid Raad van Toezicht Stichting Bibliotheek Oostland

Functie:

Wij zoeken een kandidaat met ‘financiën’ als aandachtsgebied, die ruime ervaring heeft op het gebied van financiële verslaggeving, financiële planning, financiële analyse en risicomanagement en die tevens affiniteit heeft met het bibliotheekwerk. We zoeken een teamspeler die op strategisch niveau denkt en die zich onafhankelijk en constructief kritisch opstelt.

Raad van Toezicht:

Houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van Bibliotheek Oostland. Adviseert de directie gevraagd en ongevraagd. 

De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, de directie en de overige onderdelen van de organisatie. Zij onderschrijven de principes van de Governance Code Cultuur. 

Er wordt circa vijf keer per jaar vergaderd.

Organisatie:

Bibliotheek Oostland is een dynamische en overzichtelijke organisatie met een directeur/bestuurder, 20 fte verdeeld over 32 medewerkers plus circa 300 vrijwilligers voor ondersteunende diensten. Zij verzorgt zonder winstoogmerk de openbare bibliotheekvoorziening in de gemeentes Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp.

De activiteiten worden voortdurend getoetst aan de vraag hoe we als bibliotheek zo relevant mogelijk kunnen zijn voor de lokale samenleving en werken graag samen met andere maatschappelijke organisaties en bedrijven in onze regio. In samenwerking met deze netwerkpartners en de gemeenten biedt Bibliotheek Oostland ondersteuning aan de ontplooiing en zelfredzaamheid van een groot publiek. Lezen, taal en mediavaardigheid vormen belangrijke pijlers.

Interesse?

En bent u woonachtig in de gemeente Lansingerland of Pijnacker-Nootdorp dan kunt een motivatiebrief met CV zenden aan Els Mondt, beleidsmedewerker: e.mondt@bibliotheekoostland.nl
Reageren kan tot 13 juli a.s.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mariëlle Broekman, voorzitter van de Raad van Toezicht, via e.mondt@bibliotheekoostland.nl.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.