Privacy

Bibliotheek Oostland is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leners, volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing.

Waarom legt Bibliotheek Oostland persoonsgegevens vast?

Bibliotheek Oostland legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de leenadministratie, de aflevering van producten en diensten en de communicatie met gebruikers over activiteiten, producten en diensten van de bibliotheek. Leners hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen of te (laten) verwijderen. Bibliotheek Oostland zal deze persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden die hiermee niet te verenigen zijn en deze gegevens niet afstaan aan derden. Daarop kan een uitzondering worden gemaakt op grond van de wettelijke bevoegdheden van politie en justitie tot het vorderen van identificerende en/of gebruiksgegevens in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Wat doet Bibliotheek Oostland met uw gegevens?

Stichting Bibliotheek Oostland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens hebben wij nodig om het leenproces en het proces van facturering zo goed als mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Stichting Bibliotheek Oostland zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of delen.

Stichting Bibliotheek Oostland gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
• Wij hebben uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum , ingeval van betalend lid ook bankrekeningnummer nodig om u in het ledenregister op te kunnen nemen. Het e-mailadres gebruiken wij om u te kunnen benaderen en eventuele contributienota’s, herinneringen van openstaande gelden of materialen thuis te kunnen versturen en te kunnen attenderen op het verstrijken van het leentermijn of dat er gereserveerde materialen voor u klaar voor staan. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u per nieuwsbrief te informeren over activiteiten en nieuws van de bibliotheek. U kunt zichzelf ook weer afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.
• Als u een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op in een beveiligde omgeving. In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, e-mailadres, financieel overzicht (openstaande bedragen en/of tegoed) en leenhistorie zodat u uw eigen pagina heeft waar alle door uw ingevoerde gegevens bewaard blijven.
• Het is van groot belang dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord persoonlijk houdt. De Bibliotheek Oostland is niet aansprakelijk voor het gebruik van persoonlijke wachtwoorden en gebruikersnamen.

Stichting Bibliotheek Oostland verkoopt uw gegevens niet
Stichting Bibliotheek Oostland zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de wet Algemene verordening persoonsgegevens (AVG), worden door de Bibliotheek Oostland nageleefd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Stichting Bibliotheek Oostland.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u de website bezoekt of uw account raadpleegt, gebeurt dit in een beveiligde omgeving.

Voor het gebruik van de apps, de online cursussen, het lenen van e-books is de Bibliotheek Oostland samen met de Koninklijke Bibliotheek de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies geven ons de mogelijkheid om het uw gebruik van de site te optimaliseren. Indien u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet dient u dit voor het bezoek van de website aan te zetten.

Inzagerecht
U heeft het recht de over u opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen of te (laten) verwijderen.

Heeft u vragen dan kunt u ons via privacy@bibliotheekoostland.nl bereiken.

mei 2018


Als lid van de Bibliotheek Oostland kunt u ook gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten, die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek.

Via de website www.onlinebibliotheek.nl kunt u bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.
Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat u door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat u een account voor deze dienst(en) aanmaakt geeft u hiermee toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van de Bibliotheek Oostland aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring: https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/privacy-policy.html.
Als u gebruik maakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kunt u voor uw rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek.
U kunt van modelbrieven gebruik maken en die zijn beschikbaar op: https://www.kb.nl/avginzage.

mei 2018