Lezing Ad van Liempt over ‘Wij en zij’ in WOII

18 februari 2020, 20:00 | vestiging Bergschenhoek, Ontmoet! (Lezing is vol!)

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Ad van Liempt, bekend als journalist, tv-maker en schrijver van boeken over vooral de Tweede Wereldoorlog, spreekt op uitnodiging van de Stichting Historisch Belang Lansingerland op 18 februari over de verschuivende grenzen van ‘goed’ of ‘fout’ in de Tweede Wereldoorlog. Dit onderwerp is nog steeds actueel, we zijn nog steeds niet klaar met de gebeurtenissen uit de oorlog. Op grond van onderzoek naar feiten uit die tijd blijkt dat men niet kan spreken over 100% ‘goed’ of ‘fout’ in de oorlog.

Lezing is vol! Aanmelden is niet meer mogelijk.

Het is nu mogelijk om met meer afstand en objectiviteit te kijken naar hoe mensen handelden in de bezettingstijd. Er zijn in de loop der jaren meer feiten uit die periode bekend geworden. De eerste geschiedschrijving over de bezettingstijd was gebaseerd op bronnen vanuit het verzet. Deze, weliswaar belangrijke bronnen, geven soms een eenzijdig beeld van de oorlog. Ook over de betrokkenheid van de ‘daders’ werd aanvankelijk misschien een al te makkelijk oordeel geveld. Van Liempt verricht vooral onderzoek om kennis te krijgen van situaties waarin mensen beslissingen hebben genomen en keuzes hebben gemaakt. Van Liempt schotelt in zijn lezing het publiek verschillende dillema’s voor waarin geijkte morele oordelen worden omgekeerd of op zijn minst vanuit een andere invalshoek kunnen worden bekeken. Op basis van feiten uit die tijd vallen oordelen soms anders uit dan men in eerste instantie dacht. Er blijkt dat men niet kan spreken over 100% ‘goed’ of ‘fout’ in de oorlog. Er zijn tussen deze twee uitersten vele nuances mogelijk.

De Stichting Historisch Belang Lansingerland is vooral bekend van de diverse WOII-cafés die in de tweede helft van 2019 in de verschillende vestigingen van Bibliotheek Oostland plaatsvonden. Vele bezoekers hebben tijdens de maandelijkse bijeenkomsten verhalen gedeeld en voorwerpen getoond. Hierbij is veel onbekende informatie naar boven gekomen. Aansluitend op de lezing van Ad van Liempt zal het WOII-café van 29 februari gaan over ‘collaboratie’ in de Tweede Wereldoorlog.

Het bijwonen van de lezing is gratis, maar aanmelden is wel noodzakelijk.