Bleiswijk: Spreekuur Wethouder van Tatenhove

14 februari 2018, van 14:00 tot 15:00 | Vestiging Bleiswijk

Kosten: Gratis toegang

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Een inwoner die een vraag heeft voor een wethouder of met hem/haar van gedachte wil wisselen, hoeft daarvoor niet meer naar het gemeentehuis te komen. In het coalitieakkoord is besloten om voor elke kern een wethouder te benoemen. De kernwethouders gaan eens per maand naar de betreffende kern toe.

Wethouder Ankie van Tatenhove (ChristenUnie) is een van de leden van het college van burgemeester en wethouders. Zij is Kernwethouder voor Bleiswijk.

De wethouders zijn behalve kernwethouder ook houder van een aantal portefeuilles. Het kan dus zijn dat u daarom een andere wethouder dan uw eigen kernwethouder wilt spreken en daarvoor naar een andere kern moet gaan.

Wethouder Ankie van Tatenhove heeft in haar portefeuille:

 • Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
 • Combinatiefunctionarissen
 • Decentralisatie participatie en zorg
 • Kern Bleiswijk
 • Kunst, cultuur en monumentenzorg
 • Seniorenbeleid
 • Sociale zaken en welzijn
 • Straatnaamgeving
 • Volksgezondheid
 • Werk en inkomen
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • 4e locoburgemeester
   
Spreekuur 2018 (onder voorbehoud) Woensdag van 14.00 tot 15.00 uur
Januari 10
Februari 14
Maart 14