Spreekuur Wethouder Albert Abee

4 december 2019, van 14:30 tot 15:30 | vestiging Berkel en Rodenrijs

Kosten: Gratis toegang

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Een inwoner die een vraag heeft voor een wethouder of met hem/haar van gedachte wil wisselen, hoeft daarvoor niet meer naar het gemeentehuis te komen. In het coalitieakkoord is besloten om voor elke kern een wethouder te benoemen. De kernwethouders gaan eens per maand naar de betreffende kern toe.

De kernwethouders gaan eens in de zes weken naar de betreffende kern toe. Om zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid te geven om een wethouder te spreken komen ze steeds op een andere dag en een ander tijdstip.

De wethouders zijn behalve kernwethouder ook houder van een aantal portefeuilles. Het kan zijn dat u daarom een andere wethouder dan uw eigen kernwethouder wilt spreken en daarvoor naar een andere kern moet gaan.

Wethouder Spreekuur Albert Abee in 2019
Dinsdag 10 september 16.00 – 17.00 uur
Woensdag 16 oktober 16.00 – 17.00 uur
Woensdag 4 december 14.30 – 15.30 uur

Video 'Wat doe een wethouder?'