Spreekuur Wethouder Albert Abee

19 maart 2019, van 16:00 tot 17:00 | vestiging Berkel en Rodenrijs

Kosten: Gratis toegang

Een inwoner die een vraag heeft voor een wethouder of met hem/haar van gedachte wil wisselen, hoeft daarvoor niet meer naar het gemeentehuis te komen. In het coalitieakkoord is besloten om voor elke kern een wethouder te benoemen. De kernwethouders gaan eens per maand naar de betreffende kern toe.

De kernwethouders gaan eens in de zes weken naar de betreffende kern toe. Om zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid te geven om een wethouder te spreken komen ze steeds op een andere dag en een ander tijdstip.

De wethouders zijn behalve kernwethouder ook houder van een aantal portefeuilles. Het kan zijn dat u daarom een andere wethouder dan uw eigen kernwethouder wilt spreken en daarvoor naar een andere kern moet gaan.

Wethouder Spreekuur Albert Abee in 2019
Dinsdag 15 Januari 15.00 – 16.00 uur
Dinsdag 19 februari 15.30 – 16.30 uur
Dinsdag 19 maart 16.00 – 17.00 uur

Video 'Wat doe een wethouder?'