Bergschenhoek: Spreekuur Wethouder Heuvelink

14 maart 2018, van 16:00 tot 17:00 | Sociaal Café Ontmoet!

Kosten: Gratis toegang

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Een inwoner die een vraag heeft voor een wethouder of met hem/haar van gedachte wil wisselen, hoeft daarvoor niet meer naar het gemeentehuis te komen. In het coalitieakkoord is besloten om voor elke kern een wethouder te benoemen. De kernwethouders gaan eens in per maand naar de betreffende kern toe.

Wethouder Jeroen Heuvelink (D66) is een van de leden van het college van burgemeester en wethouders. Hij is Kernwethouder voor Bergschenhoek.

De wethouders zijn behalve kernwethouder ook houder van een aantal portefeuilles. Het kan zijn dat u daarom een andere wethouder dan uw eigen kernwethouder wilt spreken en daarvoor naar een andere kern moet gaan.
 

Wethouder Jeroen Heuvelink heeft in zijn portefeuille:

 • Afvalbeleid
 • Centrum voor jeugd en gezin
 • Decentralisatie jeugdzorg
 • Groen en water (o.a. Groenzoom)
 • Jeugd
 • Kern Bergschenhoek
 • Milieu
 • Omgevingsvergunningen
 • Onderwijs
 • Riool
 • Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen
 • Sport
 • 3e locoburgemeester
   
Spreekuur 2018 (onder voorbehoud) Woensdag van 16.00 tot 17.00 uur
Januari 10 (tijd gewijzigd in 12.30 tot 13.30 uur)
Februari 14
Maart 14