Spreekuur Wethouder Kathy Arends

10 december 2019, van 15:30 tot 16:30 | vestiging Bergschenhoek, Ontmoet!

Kosten: Gratis toegang

Een inwoner die een vraag heeft voor een wethouder of met hem/haar van gedachte wil wisselen, hoeft daarvoor niet meer naar het gemeentehuis te komen. In het coalitieakkoord is besloten om voor elke kern een wethouder te benoemen. De kernwethouders gaan eens in per maand naar de betreffende kern toe.

De kernwethouders gaan eens in de zes weken naar de betreffende kern toe. Om zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid te geven om een wethouder te spreken komen ze steeds op een andere dag en een ander tijdstip.

De wethouders zijn behalve kernwethouder ook houder van een aantal portefeuilles. Het kan zijn dat u daarom een andere wethouder dan uw eigen kernwethouder wilt spreken en daarvoor naar een andere kern moet gaan.

Kernwethouder van Bergschenhoek, Kathy Arends en wijkmanager Bob Bolleboom zijn samen aanwezig voor al uw vragen.

Video 'Wat doe een wethouder?'