Pijnacker: Spreekuur Burgemeester Ravestein

17 december 2018, van 16:30 tot 17:30 | Buurthuis Het Oude Laarsje, Oude Leedeweg 62A, Pijnacker

Kosten: Gratis toegang, wel van tevoren een afspraak maken

Het college van Pijnacker-Nootdorp vindt goede communicatie tussen inwoners en bestuur erg belangrijk. Wilt u iets bespreken met de burgemeester, dan kunt u naar haar spreekuur in de bibliotheek komen.

Burgemeester Ravestein is voorzitter van het college en van de gemeenteraad.

De burgemeester houdt op afspraak spreekuur, u kunt een afspraak maken bij:
mevrouw E. de Baat, tel. 015-3626915 of bestuurssecretariaat@pijnacker-nootdorp.nl

De burgemeester is ook houder van een aantal portefeuilles. Het kan dus zijn dat u daarom een wethouder dan de burgemeester wilt spreken en daarvoor naar een andere spreekuur moet gaan. Zie hier andere spreekuren

Burgemeester Francisca Ravestein heeft in haar portefeuille:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Burgerzaken
 • Communicatie en citymarketing
 • Juridische zaken
 • Handhaving
 • Cultuur
 • Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam/Den Haag (MRDH)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden – GHOR en acute zorg
 • Lid Dagelijks Bestuur Regionaal Bestuurlijk Overleg politie
 • Lid Bestuurlijke Stuurgroep Meldkamerdomein
 • Plv. lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Haaglanden
2018 16:30 - 17:30 uur Locatie
juni Di 19 Gemeentekantoor
juli Di 24 Gemeentekantoor
augustus geen spreekuur =
september Wo 19 Bibliotheek Nootdorp
oktober Di 16 (eenmalig om 15:30) Bibliotheek Pijnacker
november Di 27 Gemeentekantoor
december Ma 17 Het Oude Laarsje

De burgemeester en de (kern)wethouders houden spreekuur in de volgende locaties:

 • Welzijnscentrum De Kiezel, Laan der Zevenlinden 175, Delfgauw
 • Buurthuis Het Oude Laarsje, Oude Leedeweg 62A, Pijnacker 
 • Gemeentekantoor Pijnacker-Nootdorp, Oranjeplein 1, Pijnacker
 • Bibliotheek Oostland, Markt 24, Nootdorp
 • Bibliotheek Oostland, Julianalaan 47, Pijnacker