Berkel: Formulierenbrigade

14 juni 2018 | vestiging Berkel en Rodenrijs

Kosten: Per consult betaalt u € 2,00 aan administratiekosten

De formulierenbrigade biedt ondersteuning het invullen van formulieren . U kunt daarbij denken aan Belasting aangifte, Aanvraag AOW, Aanvraag of wijziging van Huur- en Zorgtoeslag, aanvraag bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belasting, enz.

De formulierenbrigade is bedoeld voor inwoners uit de gemeente Lansingerland met het volgende inkomen:

  • tot € 30.000,- (alleenstaanden)
  • tot € 40.000,- (gehuwden/samenwonenden) en
  • vermogen per persoon maximaal € 21.139
  • vermogen ouderen met een inkomen tot € 14.302 mag maximaal € 49.123 bedragen 

Wat kunt u van ons verwachten?

Maandelijks is er een spreekuur in alle drie de woonkernen. In februari en maart is er elke week in elke woonkern een spreekuur. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met Welzijn Lansingerland: 010 522 55 45. U krijgt dan ook te horen welke papieren u moet meenemen om het invullen/ aanvragen mogelijk te maken.

Inwoners die de Nederlandse taal niet beheersen vragen wij iemand mee te nemen die hen daarbij kan ondersteunen.

De vrijwilligers zijn door verschillende instanties getraind (Sociale Verzekeringsbank, Belastingdienst en ambtenaren van de gemeente). Gezamenlijk vult u de benodigde formulieren in. U blijft zelf verantwoordelijk voor de formulieren en de verstrekte gegevens. Uw privacy blijft ten alle tijden gewaarborgd. U krijgt een kopie van het ingevulde formulier mee. 

Kosten

Per consult betaalt u € 2,00 aan administratiekosten.

Afspraak

Het Spreekuur gaat op afspraak via Welzijn Lansingerland
telefoonnummer: 010-5225545

Spreekuur in 2017 / 2018
Donderdag 9 november 2017
Donderdag 14 december 2017
Donderdag 11 januari 2018
Donderdag 8 februari 2018
Donderdag 1 maart 2018
Donderdag 8 maart 2018
Donderdag 15 maart 2018
Donderdag 22 maart 2018
Donderdag 29 maart 2018
Donderdag 5 april 2018
Donderdag 12 april 2018
Donderdag 19 april 2018
Donderdag 26 april 2018
ivm Hemelvaartsdag is er in mei geen spreekuur
Donderdag 14 juni 2018