Berkel: Spreekuur Wethouder Abee

28 juni 2017, van 16:00 tot 17:00 | Vestiging Berkel en Rodenrijs

Kosten: Gratis toegang

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Een inwoner die een vraag heeft voor een wethouder of met hem/haar van gedachte wil wisselen, hoeft daarvoor niet meer naar het gemeentehuis te komen. In het coalitieakkoord is besloten om voor elke kern een wethouder te benoemen. De kernwethouders gaan eens per maand naar de betreffende kern toe.

Wethouder Albert Abee (CDA) is een van de leden van het college van burgemeester en wethouders. Hij is Kernwethouder voor Berkel en Rodenrijs.

De wethouders zijn behalve kernwethouder ook houder van een aantal portefeuilles. Het kan dus zijn dat u daarom een andere wethouder dan uw eigen kernwethouder wilt spreken en daarvoor naar een andere kern moet gaan.

Wethouder Albert Abee heeft in zijn portefeuille:

 • Bleizo
 • Contract afvalinzameling
 • Economie (o.a. FES-Oostland)
 • FinanciĆ«n
 • Greenport
 • Grondzaken
 • Kern Berkel en Rodenrijs
 • Nutsbedrijven (Eneco, Cai/glasvezel)
 • Vastgoedbeleid
 • Volkshuisvesting/VINEX
 • 2e locoburgemeester

Spreekuur 2017 (onder voorbehoud) Woensdag van 16.00 tot 17.00 uur
Januari 25
Februari 15 (Wethouder Simon Fortuyn vervangt Dhr Albee)
Maart 15
April 19
Mei 24
Juni 28
Augustus 30
September 27
Oktober 18
November 8
December 6