Vacature

Stichting CulturA & Zo

Twee Leden Raad van Toezicht Stichting CulturA & Zo

Voor Stichting CulturA & Zo zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht.

CulturA is een inspirerende en dynamische omgeving waar altijd iets te doen en te ontdekken is. Het is het centrum voor kunst en cultuur in de gemeente Pijnacker-Nootdorp met een gevarieerd en groot aanbod: theatervoorstellingen, cursussen, boeken, tijdschriften en projecten. In CulturA lopen verschillende functies zoals bibliotheek, theater, horeca en andere activiteiten letterlijk door elkaar heen en vullen elkaar aan. De Stichting toetst de activiteiten voortdurend aan de vraag hoe deze zo relevant mogelijk kunnen zijn voor de lokale samenleving. Er wordt veel en graag samengewerkt met andere maatschappelijke organisaties.

Organisatie

De directeur-bestuurder vormt met twee coördinatoren het managementteam van Stichting CulturA & Zo. Een van de twee coördinatoren, de locatiemanager, is belast met de dagelijkse leiding en is het eerste aanspreekpunt voor CulturA. Daarnaast wordt ondersteuning geboden door verschillende medewerkers bij onder meer verhuur, personeel, facilitaire zaken, marketing en financiën.

Raad van Toezicht:

De Raad houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van Stichting CulturA & Zo. De Raad adviseert de directie gevraagd en ongevraagd. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, de directie en de overige onderdelen van de organisatie. Zij onderschrijven de principes van de Governance Code Cultuur. Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat ze affiniteit hebben met cultuur. Er wordt circa vijf keer per jaar vergaderd.
De Raad van Toezicht is evenwichtig samengesteld uit personen met verschillende ervaring en deskundigheid. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden.

Functies:

Gezien de diversiteit in het aanbod van Stichting CulturA & Zo en de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht zoeken wij per direct een Lid Raad van Toezicht met een financieel profiel en een Lid Raad van Toezicht met ervaring in de culturele sector.Voor beide leden geldt dat wij zoeken naar teamspelers die op strategisch niveau denken, zich onafhankelijk en constructief kritisch opstellen, in staat zijn tot kritische zelfevaluatie en affiniteit hebben met de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Gezocht:

Het lid van de Raad van Toezicht met aandachtsgebied Financiële zaken:

  • heeft ruime ervaring op het gebied van financiële verslaggeving, financiële planning en financiële analyse; en
  • heeft actuele kennis van financiële bedrijfsvoering in de non-profitsector of is bereid zich hierin te verdiepen.


Het lid van de Raad van Toezicht met aandachtsgebied Cultuur:

  • heeft ruime ervaring binnen de culturele sector (inhoudelijk expertise); en
  • heeft actuele kennis van gemeentelijk en landelijk cultuurbeleid.

Interesse?

Dan kunt een motivatiebrief met CV zenden aan Els Mondt, secretaris Raad van Toezicht CulturA & Zo

e.mondt@culturaenzo.nl