Expositie in Nootdorp

Foute Boeken?

Vanaf 1 september is de tentoonstelling 'Foute boeken?' te zien in onze vestiging in Nootdorp. De tentoonstelling die dit jaar bij Huis van het Boek (Museum Meermanno) in Den Haag te zien was, gaat over boeken die door een andere tijdgeest en voortschrijdend inzicht controversieel zijn geworden. De bezoeker kan zijn mening geven.

Tentoonstelling ‘Foute boeken?’

Moeten we ingrijpen of valt dit alles onder de vrijheid van meningsuiting? Wie leest er nog zijn kinderen Oki en Doki bij de negers voor of Kuifje in Afrika? Hetzelfde geldt voor christelijke boeken waarin joodse kinderen worden bekeerd of ‘heidenen’ in Afrika door missie of zending. Ook is er aandacht voor de invloed van politieke propaganda tijdens de Tweede Wereldoorlog, veelal via kinderboeken. De discussie over deze ‘foute’ boeken, die vaak in enorme oplagen zijn verspreid, raakt aan verrassend actuele thema’s, zoals racisme, seksisme en antisemitisme.

Hoe denken mensen nu over boeken die al lange tijd en soms nog steeds onze identiteit en onze ideeën vormen? Wat kan nog wel en wat kan echt niet meer? En wat kan er misschien over twintig jaar niet meer? Bezoekers kunnen zelf aangeven welke citaten, woorden en titels volgens hen ‘echt niet meer kunnen’.

Foute Boeken?